GDPR

                                                         A személyes adatok védelmének a feltételei

I.

Alapvető rendelkezések

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló rendelkezése 4. cikkelyének 7. pontja alapján (a továbbiakban csak: „GDPR”) a személyes adatok kezelője Mgr. David Cipar, Cégjegyzékszám: 00970522, Adószám: 30497463-2-51, CZ7912303982, székhely: Okružní utca 19b, Brnó, 63800, Cseh Köztársaság (a továbbiakban csak: „kezelő“).
 2. A kezelő kapcsolati adatai a következők:

címe: Okružní 19b, Brnó, 63800, Cseh Köztársaság

email: info@epluss.hu      

 1. A személyes adatok kifejezés alatt, egy azonosítható vagy nem azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ értendő; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetett vagy közvetlen módon azonosítható, főleg hivatkozással egy meghatározott azonosítóra, például név, azonosítószám, helyadatok, hálózati azonosító, vagy hivatkozás az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásának egy vagy több különleges elemére.
 2. A kezelő nem nevezett ki meghatalmazott személyt a személyes adatok védelmére.

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. A kezelő feldolgozza a személyes adatokat, amelyeket átnyújtott a számára vagy amelyekhez az megrendelésének a teljesítése során jutott hozzá.
 2. A kezelő feldolgozza az azonosító és kapcsolati adatait, ill. a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat.

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának a törvényes oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának a törvényes okai
 • az Ön és a kezelő között fennálló szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) betűje alapján,
 • a kezelő jogosult érdeke a direkt marketing nyújtására (főleg a hírlevelek és üzleti tájékoztatások küldésére), a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés f) betűje alapján,
 • az adatai feldolgozásának a jóváhagyása a direkt marketing céljaira (főleg a hírlevelek és üzleti tájékoztatások küldésére) a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) betűje alapján, kapcsolatban a 480/2004 sz. információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól szóló törvény 7§ (2) bekezdése alapján, mégpedig abban az esetben, ha nem került sor az áruk vagy szolgáltatások megrendelésére.
 1. A személyes adatok feldolgozásának a célja
 • a megrendelésének a feldolgozása és a szerződéses kapcsolatból adódó jogok és kötelezettségek teljesítése Ön és az adatkezelő között; a megrendelésnél igényeltek a személyes adatok, amelyek szükségesek a megrendelés sikeres feldolgozásához (név, cím és kapcsolat), ill. a személyes adatok nyújtása igényelt követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez is; a személyes adatok átnyújtása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése, tehát a kezelő részéről történő teljesítése sem,
 • kereskedelmi tájékoztatások küldése és további marketing aktivitások elvégzése.
 1. A kezelő részéről nem kerül sor az automatikus, egyedi döntéshozásra, a GDPR 22. cikkelye értelmében.

IV.

Az adatok megőrzési időszaka

 1. A kezelő megőrzi a személyes adatokat
 • a jogok és kötelezettségek gyakorlásának az elengedhetetlen időtartamáig, amelyek az Ön és a kezelő között megkötött szerződéses kapcsolatból adódnak, valamint ezen szerződésből adódó igények érvényesítési időszakáig (15 év a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számolva).
 1. A szerződéses időszak letelte után, a kezelő törli a személyes adatokat.

 

V.

Személyes adatok kedvezményezettjei (a kezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok kedvezményezettjei, kizárólag a számviteli szolgáltatásokat biztosító személyek, ill. a „Zásilkovna.cz” társaság küldeményeinek a szállítói.
 2. A kezelőnek nem áll szándékában a személyes adatok harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása.

 

VI.

Az Ön jogai

 1. A GDPR -ben meghatározott feltételek mellett:
 • jogosult hozzáférni a személyes adataihoz a GDPR 15. cikkelye alapján,
 • jogosult a személyes adatai kijavítására a GDPR 16. cikkelye alapján, esetleg az adatfeldolgozás korlátozására a GDPR 18.cikkelye alapján.
 • jogosult a személyes adatai törlésére a GDPR 17. cikkelye alapján.
 • jogosult tiltakozni az adatfeldolgozással szemben a GDPR 21. cikkelye alapján.
 • jogosult az adathordozhatóságra a GDPR 20. cikkelye alapján.
 • jogosult az adatfeldolgozásra vonatkozó jóváhagyása írásos vagy elektronikus visszavonására, mégpedig az adatkezelő ezen feltételek III. cikkelyében feltüntetett e-mail címén vagy címén.
 1. Továbbá jogosult a panaszbenyújtásra az Adatvédelmi Hivatalnál, ha azt feltételezi, hogy az adatvédelmi jogai megsértésére került sor.

 

VII.

A személyes adatok biztosításának a feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő műszaki és szervezési intézkedést a személyes adatok védelmének a biztosítására.
 2. Az adatkezelő műszaki intézkedéseket fogadott el az adatraktárak biztosításához (jelszó, vírusölő program).
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa meghatalmazott személyeknek van hozzáférésük.

 

VIII.

Záró rendelkezések

 1. A megrendelés elküldésével az internetes megrendelési nyomtatvány által igazolja, hogy megismerte a személyes adatvédelem feltételeit, amelyet teljes mértékben elfogad.
 2. Az adatkezelő jogosult ezen feltételek változtatására. A személyes adatvédelem feltételeinek az új változatát az adatkezelő az internetes oldalain tünteti fel, s egyúttal átküldi Önnek azon e-mail címre, amelyről az adatait a kezelő számára megadta.

 

 

Ezen feltételek 2018.05.25. napjával lépnek hatályba.